800 - 3000 EUR
Description

Biblioteka LIB je kombinacija drveta i stakla.Izrađuje se samo u beloj boji sa transparentnim staklom.
Dva osnovna elementa dimenzija 141x48x40 cm i 188x48x40 cm mogu se nadogardjivati do ukupne maksimalne visine 213 cm.

Dizajn : Stefano Cavazzana

Napomena : Sve cene su informativnog karaktera jer na konačni iznos utiču vrsta materijala,dimenzije,konfiguracija i količina.